Aikido

De weg van harmonie

“Zo sterk als diamant, zo flexibel als een wilg, zo vloeibaar als water, zo ongrijpbaar als lucht”.

Omschrijving van de vier aspecten van aikido beoefening.

Een van de mooiste budo vormen is aikido, een Japanse krijgskunst gebaseerd op een filosofie van geweldloosheid en harmonie. Ontstaan uit de oude tradities en vaardigheden van de Japanse Samurai, kenmerkt aikido zich niet alleen door zijn filosofie van geweldloosheid, maar ook door de geweldloze manier van oefenen: fysieke kracht wordt tot een minimum beperkt, terwijl soepelheid, dynamiek, flexibiliteit en innerlijke kracht worden gestimuleerd.

De grondlegger Uesiba Morihei O Sensei ( 1883-1969) verdiepte zich zijn leven lang in de Japanse krijgskunsten,in Shinto en in filosofie. Voor hem betekende budo (de weg van de krijgskunst) meer dan het leren van zelfverdedigingstechnieken. Hij beschouwde budo als een spirituele levenswijze, een weg naar vrede, innerlijk evenwicht en eenwording met de natuur. Na jaren van training, studie en meditatie kwam hij tot een eigen oorspronkelijke methode en noemde deze aikido.

Aikido kan een leven lang boeien: “Aikido is weids als de natuur, hoe verder men vordert op de weg hoe meer men voor zich uit ziet, stelde Ueshiba Morihei O Sensei